Paula oli vierailulla Ikaalisissa Rahkolan Kesän päättäjäisissä.
Kuvassa kansanedustaja Paula Risikko ja Puistofilosofi Antti Sorri Rahkolan Väentuvassa.
Rahkolan Kesä 2021 la 31.7.2021 klo 18.00

Kolumnini julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 25.5.2023

 

Kuka meitä hoitaa?

 

Kukaan meistä ei selviä elämässään ilman sosiaali- ja terveyspalveluja, etenkään elämän viimeisinä vuosina. Sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan monia ammattihenkilöitä, joista on valtava pula.

Arvioiden mukaan Suomessa on noin 10 000–15 000 hoitajan vaje, ja tilanne pahenee koko ajan.

THL on arvioinut, että vuoteen 2040 mennessä sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan kaikkiaan 200 000 uutta työntekijää. Lukua selittävät eläkepoistuma ja palvelutarpeiden lisääntyminen.

Hoitoala on hieno ala. Työ on monipuolista ja antaa tekijälleen paljon, mutta millä työn veto- ja pitovoimaa voidaan ylläpitää ja lisätä?

Työn vaativuutta vastaava palkkaus on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Kutsumuksella ei nousevia sähkölaskuja makseta.

Työolot merkitsevät työntekijälle paljon. Aikoinaan väitöskirjatutkimuksessani (1997) ennakoin, että hoitoalan työ muuttuu entistä raskaammaksi, sekä määrällisesti että henkisesti. Syynä arvioitiin olevan mm. väestön monimutkaistuvat ongelmat, palvelutarpeiden lisääntyminen sekä taloudellisten resurssien niukkeneminen.

Sillä on merkitystä, miten hyvin työtä johdetaan ja organisoidaan. Jos työ on pakkotahtista ja sitä on koko ajan liian paljon, ei kukaan sellaisessa työssä pidemmän päälle jaksa, eikä viihdy. Ammattihenkilön on tärkeää saada tehdä työtehtäviä, joihin hän on koulutuksensa ja osaamisen saanut.

Hoitajan pitää voida tulla kuulluksi omaa työtään koskien, hänellä on oltava mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä sekä oltava mahdollisuus kehittää työtään ja itseään. Uralla etenemisenkin pitää olla mahdollista.

Sote-alan veto- ja pitovoiman lisäämiseksi tarvitaan myös työn sisällön ja menetelmien muutosta sekä teknologian ja digitalisaation hyödyntämistä monipuolisesti.

Tarvitaan myös järkevää työnjakoa eri ammattihenkilöiden kesken. Hoitotyössä tarvitaan monipuolista osaamista, mutta kaikkiin tehtäviin ei tarvita sairaanhoitajan tai lähihoitajan koulutusta. Esimerkiksi hoiva-avustajien tarkoituksenmukainen hyödyntäminen tuo helpotusta hoitajien työhön.

Hoitotyöntekijöiden koulutusmääriä pitää edelleen lisätä, mutta siinäkin on rajansa. Koko ikäluokkaa ei voi kouluttaa sote-alalle, sillä muutkin alat tarvitsevat työntekijöitä. Eikä kaikista ihmisistä ole sote-alalle, vaikka olisi kuinka laadukas koulutus.

Muuntokoulutuksista, joilla sote-tutkinnon omaavia koulutetaan ylempiin tutkintoihin, on hyviä kokemuksia. Aikaisemman osaamisen tunnustamisessa on kuitenkin vielä kehittämistä. Liian usein aikaisempaa koulutusta ja työkokemusta sekä niiden tuomaa osaamista ei riittävästi lueta hyväksi.

Moni eläkkeelle jäänyt hoitoalan henkilö on kiinnostunut jatkamaan työssä. Kannusteiden lisääminen siihen on myös valtiovallan pohdittavana.

Työperäinen maahanmuutto on yksi keino lisätä hoitajia, mutta ongelma on, että moni muukin maa kärsii hoitajapulasta. Suomeen työhön haluavia henkilöitä kuitenkin on, joten heidän kouluttamisensa suomalaiseen sote-alan työhön ja sen lainsäädäntöön pitää olla suunnitelmallista ja laadukasta. Myös kielitaidon on oltava hallinnassa jo potilasturvallisuudenkin vuoksi.

Nämä edellä kuvaamani eivät ole uusia keinoja, ja osa näistä toki jo toteutuukin työyhteisöissä. Niiden suunnitelmallinen käyttöönotto vaatii kuitenkin päätöksiä myös meiltä päättäjiltä.

 

Paula Risikko

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenemme FM Pirjo Berg on ehdolla eduskuntavaaleissa, toivommekin, että tulet tukemaan meitä tällä tiellä.

Vaalityö vaatii aikaa ja varoja.Voit  tukea Pirjon työtä  liittymällä tiimiin ja/tai esim. lahjoittamall a haluamasi summan tukitilille https://donation.securycast.com/kokoomus-eduskuntavaali  tai FI52 4503 0010 7851 15

Pienikin tuki on iso asia.

Ehdokkaallemme tärkeitä asioita ovat asiantuntijuus, uteliaisuus ja kiinnostus uusia asioita kohtaan sekä arjen ymmärtäminen.

Hän on humaani päätöksentekijä, joka haluaa mennä eteenpäin ja saada aikaan tuloksia. Päätöksiä tehtäessä hän ottaa huomioon erilaisia näkemyksiä, tutkittua tietoa sekä hahmottaa päätösten vaikutukset elinpiirin kokonaisuuteen.

Teemana minulla on Suomi ikääntymisen mallimaaksi asenteilla, osaamisella, välittämisellä ja yhteistyöllä.


 

 

 

Arvoisat kokoomusnaiset,

Suomi on osa Euroopan Unionia ja läntisten arvojen yhteisöä. Nyt jos koskaan on tärkeää seisoa yhdessä rintamassa arvojemme puolesta. Se voi vaatia kipeitäkin päätöksiä, mutta Venäjän harjoittamalle aggressiiviselle voimapolitiikalle on tultava loppu. Nyt on tehtävä kaikki, jotta sodan laajeneminen ja pitkittyminen estetään, koska näin estämme inhimillistä kärsimystä.

Venäjän hyökkäys muutti tuntemamme maailman hetkessä ja sen hyökkäys Ukrainaan osoitti karulla tavalla, että oikeusvaltio, demokratia, ihmisoikeudet, rauha ja vakaus eivät ole enää itsestäänselvyyksiä. Sota Ukrainassa on jokaisen ajatuksissa enemmän tai vähemmän. Se on ravisuttanut turvallisuuden tunnettamme ja aiheuttanut meissä erilaisia tunteita levottomuutta, pelkoa, surua, vihaa, ahdistusta.

Tässä kauheassa tilanteessä edes pienen valonpilkahduksen tuo kuitenkin ihmisten välittäminen ja pyyteetön toistensa auttaminen. Se antaa toivoa. Omat pieniltä tuntuvat keinot auttaa tuntuvat riittämättömiltä uutiskuvia katsoessa, mutta on hyvä muistaa, että jokainen tapa auttaa ukrainalaisia on hyvästä ja pienistä puroista tulee iso virta. Yhdessä olemme vahvoja.

Sota on järkyttävä asia ja tarkoittaa poikkeuksetta myös taka-askeleita ihmisoikeuksille. Se vaikuttaa erityisesti yhteiskunnassa haavoittuvimmassa asemassa oleviin. On surullinen tosiasia, että erityisesti tytöt ja naiset kärsivät sotien aikana ja naisiin kohdistuva väkivalta lisääntyy konfliktien aikana. Kriisien keskellä on keskeistä suunnata resursseja siviilien auttamiseksi ja kiinnittää erityistä huomiota juuri haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asemaan. Suomen vahvalle kansainväliselle työlle naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi on erityistä tarvetta nyt myös Ukrainaan kohdistuvan sotilaallisen konfliktin keskellä. 

Pihla

Pihla Keto-Huovinen
Puheenjohtaja
Kansanedustaja

Seuraa Pihlaa Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa.

Kokoomusnaiset haluavat:  Sivistynyttä kuntapolitiikkaa yhdenvertaisessa Suomessa   

Kokoomusnaiset haluavat olla mukana rakentamassa entistä parempaa Suomea. Haluamme vaikuttaa sekä osallistua yhteiskunnan päätöksentekoon, jotta suomalaiset kunnat ovat jatkossakin sivistyksen, elinvoiman, yrittäjyyden, hyvinvoinnin sekä terveyden edistäjiä.

Maailma muuttuu ja muutoksessa on oltava mukana. Ymmärrämme hyvin työelämän nykypäivän muutoksen sekä työn sekä perheen yhteensovittamisen haasteet. Teemme töitä sen eteen, että perheiden hoitovastuu jakautuu tasaisemmin. Haluamme olla mukana tukemassa erilaisia nykyhetken perhemuotoja, jotta kaikki saisivat omassa kotikunnassaan tarvitsemansa avun. Haluamme osaltamme varmistaa, että jokaisella nuorella on peruskoulun päättämisen jälkeen opiskelu- ja työpaikka. Pidämme tärkeänä, että terapiatakuu toteutuu, koska yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa.

Meille on tärkeää, että kunnissa lasten lähikoulu on asuinpaikasta riippumatta turvallinen ja sisäilmaltaan terve koulu. Haluamme säilyttää perusopetuksen lähipalveluna jatkossakin. Kannustamme matemaattisluonnontieteellisten aineiden opiskeluun. Yrittäjyyskasvatuksen rinnalla näemme uutena oppiaineena säästämisen ja talouden hallinnan.

Kuntalaisten arki on sujuvaa iästä riippumatta. Kunta kehittää julkista liikennettä. Ja huomioi esteettömyyden tärkeyden. Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä ikäihmisten mahdollisuuden asua kotona mahdollisimman pitkään. Hoitotakuun tiukentaminen ja sen rinnalle luotava hoivatakuu mielestämme jatkaa sujuvaa ja hyvää ikäihmisen arkea.

Työelämän tasa-arvon lisääminen, naisten työmarkkina-aseman parantaminen ja palkka tasa- arvo ovat meille ykkösasia. Tuemme suomalaista yrittäjyyttä, erityisesti naisyrittäjyyttä, ymmärtäen yrittäjyyden vastuut, haasteet sekä mahdollisuudet.

Elinvoimaisessa kunnassa on kehittyviä yrityksiä, jotka työllistävät ja joiden ansiosta kunta on vetovoimainen sekä kiinnostava. Kunta ja kunnan alueella toimivat yrittäjäjärjestöt tekevät hyvää yhteistyötä yritysten kanssa. Suomalaisten kuntien taloudella on suuri merkitys peruspalveluiden tuottamiseen. Siksi on tärkeää, että kuntataloudesta ovat päättämässä ihmiset, jotka ymmärtävät taloudesta ja siitä mikä on tärkeää kuntalaiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Kokoomusnaiset puolustavat kuntien mahdollisuuksia tarjota kuntalaisille arjen palveluita nyt ja tulevaisuudessa. Pidetään huoli, että kaikilla on hyvä elää ja asua omassa kotikunnassa!

Uutisia & ajankohtaisia