11.03.2022

Maailma ja sen tapahtumat ovat tulleet luoksemme erittäin pelottavalla tavalla. Kotimaisissa uutisissa meille tarjoillaan kuvaa, ääntä ja tekstiä sodasta, rajan takana siitä vaietaan ja vastassa on toinen todellisuus. Sosiaalisessa mediassa ajatukset, villit teoriat ja valeuutiset leviävät nopeasti. Uutisiin ja valeuutisiin perustuvat uskomukset johtavat toimintaan ja pahimmillaan väkivaltaan. Mikä on totta ja mikä on valhetta, kuka tietoa tarjoilee ja kenen etuja ajaa? 

Medianlukutaito on kyky lukea ja ymmärtää mediaa, nähdä sen tuottamien ilmiselvien merkitysten taakse, sekä suodattaa ja arvioida vastaanotettua informaatiota. Medialukutaito on siten tavallista lukutaitoa laajempi taito. Lukutaidon sijaan siinä korostuvat mediaäly ja – sivistys. Arvot ja arvostukset nousevat välillisesti tai välittömästi vastaanottajan tietoisuuteen. 

Kuinka sinä tulkitset erilaista viestintää, viestinnän muotoja ja erilaisia piilomerkityksiä? 

Valetutkimuksia on hämmästyttävän helppo esittää. Tansaniassa asuva siskoni kertoi kaksi vuotta sitten korkeiden virkamiesten ja päättäjien käyneen ahkeraa keskustelua covid 19 – viruksesta. Keskustelun taustalla oli useita tutkimuksia, joiden mukaan koronaa ei ole olemassa. Lopulta selvisi, etteivät tutkimukset täyttäneet tieteellisiä vaatimuksia. Ennen valheen paljastumista useita ihmishenkiä oli menetetty virheellisen tiedon vuoksi. 

Kenen sanomaan sinä luotat ja miksi? Ukrainan sota on tuonut erilaisten ihmisten sanomat ja viestit iholle. Päivittäin kuuntelemme tai luemme eri henkilöiden näkemyksiä ja kommentteja vallitsevasta tilanteesta. Usein luotamme tiettyjen henkilöiden tai tiettyjä kanavia pitkin tulleisiin viesteihin. Suhteellisen harvoin Helsingin sanomia lukiessani tai Ylen uutisia katsoessani tulen pohtineeksi valeuutisen mahdollisuutta. Kuitenkin on syytä pysähtyä ajoittain miettimään omaa arvomaailmaa ja sitä vahvistavaa käyttäytymistä; kuka minun mielestäni on uskottava somevaikutta, tubettaja, kommentaattori, tutkija, kirjailija jne. Median rooli arjessa on valtava ja siksi tarvitsemme medianlukutaitoja. 

Some ja Nuoret 2019 (Ebrand Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut) tutkimuksen mukaan 76 % 18–22-vuotiaista käyttää internetiä yli 20 tuntia viikossa. Yksi viisikymmentä tuntia viikossa käyttävien osuus on saman tutkimuksen mukaan lähes viidesosa käyttäjistä. Sosiaalista mediaa 84 % nuorista käyttää ystävien takia ja tiedonhakukanavana se on 74 %:lle. Sosiaalisen median vaikutus on suuri ja merkittävä. Samaan aikaan on tiedostettava, että lasten ja nuorten mediakriittisyys kehittyy vähitellen koko kouluelämän mittaisen oppimisprosessin myötä. 

Mediakriittisyys on vaikeaa aikuiselle, lapselle ja nuorelle tehtävä voi ajoittain olla ylivoimaista. Omaa kyvykkyyttään voi testata pohtimalla jotain viime aikoina lukemaansa artikkelia. Kuinka hyvin sinä tunnistat propagandan, fiktiivisen tekstin, valeuutisen, mielipiteen, tietotekstin tai mainoksen? Ajattelumme toistaa usein vanhaa kaavaa. Uuden näkemyksen avaaminen ja ”laatikon ulkopuolelta” tarkastelu vaatii rohkeutta, joustavuutta ja muutoskykyä eli resilienssiä. Samaan aikaan olemme sekä muutoksen että muuttumattomuuden tilassa, ja näkemyksemme asiasta ja sen tilasta rakentuu uskomustemme ja analyysimme varaan. 

Tiedonhakutaidot ja kriittisyys ovat osa medianlukuun liittyviä käsitteitä. Sanoma- ja aikakausilehdissä, ihmisten puheissa ja keskusteluissa vilisee lainauksia. Mukana saattaa olla siteerauksia, missä tiedolla alkuperä tai luotettavuus on epäselvä. Tiedemaailmassa kirjoittajan täytyy todistaa, että hän tuntee asiansa ja on pätevä väitettä esittämään. Usein kirjoitustyö pohjautuu tutkimuksen kautta saatuihin tutkimustuloksiin, joten kirjoittajan tulee saada lukijansa vakuuttuneiksi siitä, että kyseinen tutkimus on todellakin tehty ja tutkimuksen tulokset on saavutettu tieteellisesti hyväksyttyjä menetelmiä apuna käyttäen. Tutkimusten ja niiden tulosten luotettavuuden tunnistaminen vaatii osaamista ja menetelmien hyvää tuntemusta, asiaan perehtymättömän on vaikea totuutta tunnistaa.

Medialukutaitoa voidaan vahvistaa. Helpoin tapa on käydä keskustelua erilaisten henkilöiden kanssa ja kyseenalaistaa tuotettua sisältöjä rohkeasti. Viime aikoina näkyvästi esillä ollut sota ja sen uutisointi voi aiheuttaa pelkoa erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Perheessä asioiden nosto esille on tärkeää ja yhdessä voidaan muistella mikä uutinen, somevideo, elokuva tai joku muu mediatuotos herätti viimeksi vahvan tunnereaktion. Minkälaisia tunteita se aiheutti ja miksi? Tämän jälkeen voidaan pohtia, kuka tuotoksen on tehnyt sekä miten tuotos pyrki vaikuttamaan ihmisiin. Mielikuvien ja kokemusten yhdessä käsittely vahvistaa sidettä toiseen ihmiseen ja auttaa kohtaamaan vaikeitakin tunteita. Alati muuttuvassa maailmassa kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta vahvistaa luottamusta sekä auttaa selkiyttämään omaa elämänkatsomusta ja oivallusta ympäröivästä maailmasta ja sen tilasta. 

Huolehditaan omasta ja muiden mediakriittisyyden vahvistumisesta.

Mirva Grann
Kokoomusnaisten liittohallituksen varajäsen

 

 

Arvoisat kokoomusnaiset,

Suomi on osa Euroopan Unionia ja läntisten arvojen yhteisöä. Nyt jos koskaan on tärkeää seisoa yhdessä rintamassa arvojemme puolesta. Se voi vaatia kipeitäkin päätöksiä, mutta Venäjän harjoittamalle aggressiiviselle voimapolitiikalle on tultava loppu. Nyt on tehtävä kaikki, jotta sodan laajeneminen ja pitkittyminen estetään, koska näin estämme inhimillistä kärsimystä.

Venäjän hyökkäys muutti tuntemamme maailman hetkessä ja sen hyökkäys Ukrainaan osoitti karulla tavalla, että oikeusvaltio, demokratia, ihmisoikeudet, rauha ja vakaus eivät ole enää itsestäänselvyyksiä. Sota Ukrainassa on jokaisen ajatuksissa enemmän tai vähemmän. Se on ravisuttanut turvallisuuden tunnettamme ja aiheuttanut meissä erilaisia tunteita levottomuutta, pelkoa, surua, vihaa, ahdistusta.

Tässä kauheassa tilanteessä edes pienen valonpilkahduksen tuo kuitenkin ihmisten välittäminen ja pyyteetön toistensa auttaminen. Se antaa toivoa. Omat pieniltä tuntuvat keinot auttaa tuntuvat riittämättömiltä uutiskuvia katsoessa, mutta on hyvä muistaa, että jokainen tapa auttaa ukrainalaisia on hyvästä ja pienistä puroista tulee iso virta. Yhdessä olemme vahvoja.

Sota on järkyttävä asia ja tarkoittaa poikkeuksetta myös taka-askeleita ihmisoikeuksille. Se vaikuttaa erityisesti yhteiskunnassa haavoittuvimmassa asemassa oleviin. On surullinen tosiasia, että erityisesti tytöt ja naiset kärsivät sotien aikana ja naisiin kohdistuva väkivalta lisääntyy konfliktien aikana. Kriisien keskellä on keskeistä suunnata resursseja siviilien auttamiseksi ja kiinnittää erityistä huomiota juuri haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asemaan. Suomen vahvalle kansainväliselle työlle naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi on erityistä tarvetta nyt myös Ukrainaan kohdistuvan sotilaallisen konfliktin keskellä. 

Pihla

Pihla Keto-Huovinen
Puheenjohtaja
Kansanedustaja

Seuraa Pihlaa Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa.

Kokoomusnaiset haluavat:  Sivistynyttä kuntapolitiikkaa yhdenvertaisessa Suomessa   

Kokoomusnaiset haluavat olla mukana rakentamassa entistä parempaa Suomea. Haluamme vaikuttaa sekä osallistua yhteiskunnan päätöksentekoon, jotta suomalaiset kunnat ovat jatkossakin sivistyksen, elinvoiman, yrittäjyyden, hyvinvoinnin sekä terveyden edistäjiä.

Maailma muuttuu ja muutoksessa on oltava mukana. Ymmärrämme hyvin työelämän nykypäivän muutoksen sekä työn sekä perheen yhteensovittamisen haasteet. Teemme töitä sen eteen, että perheiden hoitovastuu jakautuu tasaisemmin. Haluamme olla mukana tukemassa erilaisia nykyhetken perhemuotoja, jotta kaikki saisivat omassa kotikunnassaan tarvitsemansa avun. Haluamme osaltamme varmistaa, että jokaisella nuorella on peruskoulun päättämisen jälkeen opiskelu- ja työpaikka. Pidämme tärkeänä, että terapiatakuu toteutuu, koska yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa.

Meille on tärkeää, että kunnissa lasten lähikoulu on asuinpaikasta riippumatta turvallinen ja sisäilmaltaan terve koulu. Haluamme säilyttää perusopetuksen lähipalveluna jatkossakin. Kannustamme matemaattisluonnontieteellisten aineiden opiskeluun. Yrittäjyyskasvatuksen rinnalla näemme uutena oppiaineena säästämisen ja talouden hallinnan.

Kuntalaisten arki on sujuvaa iästä riippumatta. Kunta kehittää julkista liikennettä. Ja huomioi esteettömyyden tärkeyden. Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä ikäihmisten mahdollisuuden asua kotona mahdollisimman pitkään. Hoitotakuun tiukentaminen ja sen rinnalle luotava hoivatakuu mielestämme jatkaa sujuvaa ja hyvää ikäihmisen arkea.

Työelämän tasa-arvon lisääminen, naisten työmarkkina-aseman parantaminen ja palkka tasa- arvo ovat meille ykkösasia. Tuemme suomalaista yrittäjyyttä, erityisesti naisyrittäjyyttä, ymmärtäen yrittäjyyden vastuut, haasteet sekä mahdollisuudet.

Elinvoimaisessa kunnassa on kehittyviä yrityksiä, jotka työllistävät ja joiden ansiosta kunta on vetovoimainen sekä kiinnostava. Kunta ja kunnan alueella toimivat yrittäjäjärjestöt tekevät hyvää yhteistyötä yritysten kanssa. Suomalaisten kuntien taloudella on suuri merkitys peruspalveluiden tuottamiseen. Siksi on tärkeää, että kuntataloudesta ovat päättämässä ihmiset, jotka ymmärtävät taloudesta ja siitä mikä on tärkeää kuntalaiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Kokoomusnaiset puolustavat kuntien mahdollisuuksia tarjota kuntalaisille arjen palveluita nyt ja tulevaisuudessa. Pidetään huoli, että kaikilla on hyvä elää ja asua omassa kotikunnassa!

Uutisia & ajankohtaisia

SOFIAN MATKASSA – EDUSKUNTAVIESTI 20.5.2022

20.6.2022
Tässä viestissä: * NATO-JÄSENYYS AVAA UUDEN AIKAKAUDEN SUOMELLE * NATO-JÄSENYYTTÄ PUOLUSTAMASSA ERI MEDIOISSA * POLIISIEN MÄÄRÄ TURVATTAVA * SENIOIREIDEN PALVELUJA EI SAA JÄTTÄÄ HALLINNON JYRÄN ALLE

Kyrösjärven kokoomusnaisten sääntömääräinen vuosikokous 23.3.2022 klo 18.00 Ravintola Sofia

5.3.2022
Kyrösjärven kokoomusnaisten sääntömääräinen vuosikokous 23.3.2022 klo 18.00 Ravintola Sofia