Eduskuntapuolueiden naisjärjestöt: Naisten tasavertainen edustus ulko- jaturvallisuuspolitiikassa taattava

28.5.2023


Naiset ovat edelleen aliedustettuja ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa.

Suomalaisten eduskuntapuolueiden naisjärjestöt vaativat puolueita varmistamaan, että naisten ääni kuuluu ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Naiset ovat edelleen aliedustettuja ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa.

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja Suomen Nato-jäsenyysprosessin myötä sotilaalliset näkökulmat ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ovat korostuneet. Naistoimijat kuitenkin muistuttavat, että kaikessa turvallisuuspolitiikassa on myös huomioitava laajempi inhimillinen turvallisuus. Parasta konfliktien ennaltaehkäisyä on demokratian edistäminen ja perusoikeuksien turvaaminen. Rauhaa edistetään ensisijaisesti sopien, ei sotien.

Hyvinvoivien yhteiskuntien edellytys on, että kaikkien sukupuolten edustajien äänet kuuluvat turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvässä päätöksenteossa – mukaan lukien
puolustusvaliokunnassa. Puolueissa on paljon naisia, joilla on osaamista ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä. Naisten ääni on saatava kuuluviin kaikilla vaikuttamisen
tasoilla:

  • Puolueiden on nostettava naisia näkyville paikoille ja hyödynnettävä naisten
    osaamista turvallisuus- ja puolustusasioissa.
  • Valiokuntapaikat ja niiden puheenjohtajuudet on jaettava tasa-arvoisesti kaikkien
    sukupuolten edustajien kesken.
  • Uuden hallituksen ministereistä puolet on oltava naisia.

Globaalit turvallisuusuhkat ovat entistä moninaisempia. Demokratian tilan rapautuminen, ilmastonmuutos, monenkeskisen yhteistyön heikentyminen ovat haasteita, joihin vastaamisessa tarvitaan kaikkien osaamista sekä monipuolueyhteistyötä

Kannanoton ovat allekirjoittaneet:

Demarinaiset
KD Naiset
Keskustanaiset
Kokoomusnaiset
Liikkeen Naiset
Perussuomalaiset Naiset
Svenska Kvinnoförbundet
Vasemmistonaiset
Vihreät Naiset