SOFIAN MATKASSA -EDUSKUNTAVIESTI 7.9.2021

8.9.2021

* TERVEISET HALLITUKSEN BUDJETTIRIIHEEN * EDUSKUNNAN SYKSYN TULEVIA TEEMOJA * NUOTEN PELASTAMISEKSI TARVITAAN KANSALLINEN RYHTILIIKE * MAAHANMUUTTAJIA PITÄÄ KOTOUTTAA TYÖHÖN, EI TYÖTTÖMÄKSI

SOFIAN MATKASSA -EDUSKUNTAVIESTI 7.9.2021

 

Eduskunnan syysistuntokausi pyörähti tänään käyntiin. Elokuussa eduskuntaryhmämme valmisteli syksyn avauksia ja mm. kesäkokousti Tampereella. Elokuussa myös käynnistyi kunnissa uusi valtuustokausi, ja samalla Tampere siirtyi kokoomusvetoisten kaupunkien joukkoon. Myös uusi maakuntavaltuustokausi pyörähti käyntiin, ja Pirkanmaan maakuntavaltuusto valitsi minut jatkamaan maakuntavaltuuston puheenjohtajana.

 

Uuden maakuntavaltuustokauden myötä käsiteltäväksemme tulee isoja asioita. Muun muassa uuden maakuntakaavan valmistelu ja hyväksyminen, EU:n uuteen ohjelmakauteen ja elvytyspakettiin sekä ensimmäiseen 12-vuotiseen liikennesuunnitelmaan liittyvät asiat ovat työlistallamme. Kuntien ja Pirkanmaan liiton yhteistyötä on tärkeää entisestään parantaa, kun kunnat tarttuvat sote-uudistuksen myötä uudenlaiseen rooliinsa elinvoiman sekä sivistyksen ja osaamisen parissa.

 

Pirkanmaalla on aina tehty määrätietoisesti tulevaisuutta. Tähän työhön uskon maakuntavaltuuston ryhtyvän jälleen suurella tarmolla.

 

Tässä viestissä:

* TERVEISET HALLITUKSEN BUDJETTIRIIHEEN

* EDUSKUNNAN SYKSYN TULEVIA TEEMOJA

* NUOTEN PELASTAMISEKSI TARVITAAN KANSALLINEN RYHTILIIKE

* MAAHANMUUTTAJIA PITÄÄ KOTOUTTAA TYÖHÖN, EI TYÖTTÖMÄKSI

 

--

 

* TERVEISET HALLITUKSEN BUDJETTIRIIHEEN

Tällä viikolla huomio on hallituksen budjettiriihessä, jossa linjataan vuoden 2022 talousarviosta. Eduskunnassa budjetin varsinainen käsittely alkaa syyskuun viimeisellä viikolla.

 

Huolestuttavinta on se, että Suomella ei ole lähitulevaisuuteen mitään suunnitelmaa velkaantumisen lopettamiseksi ja velkasuhteen kääntämiseksi laskuun.

 

Hallitukselta tarvitaan parempaa priorisointia. Mahdollisuus korjausliikkeisiin on tämän viikon budjettiriihessä. Suomella on jatkuvasti kasvava julkinen sektori, yksi maailman korkeimmista veroasteista ja valtiovarainministeri Annika Saarikon budjettiesityksessä otetaan velkaa ensi vuonnakin 6,7 miljardia euroa. Silti aivan perustavimmanlaatuisiin kohteisiin, kuten poliisille ja tieteelle, ei raha riitä.

 

Uuden tutkimuksen rahoitus on pienenemässä jo ensi vuonna 51 miljoonalla eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna. Nimenomaan tiederahoituksella varmistamme, että meillä on tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Suomen menestys myös perustuu korkean tason osaamiseen. Esitämme Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa keinot, miten hallituksen tiedeleikkaukset perutaan ja tutkimusrahoitusta lisätään siten, että Suomen on mahdollista päästä yhteisesti asetettuun tavoitteeseen nostaa TKI-rahoitus neljään prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä.

 

Myös poliisi on pulassa. Hallitus on leikkaamassa poliisilta, vaikka poliisi ei nykyisilläkään resursseilla pysty hoitamaan kaikkia päivittäisrikoksia. Arjen turvallisuus ja oikeusvaltion toimivuus ovat asioita, joista ei voi tinkiä.  Poliisien määrä on turvattava ja hallituksen suunnitelmaa tässäkin korjattava. Kirjoitukseni poliisin tilanteesta julkaistiin sunnuntain Aamulehdessä: https://www.aamulehti.fi/lukijalta/art-2000008238708.html

 

Lisäksi Pirkanmaan saavutettavuus ja liikenneyhteydet - niin teiden kuin pääradan osalta, tarvitsevat edelleen ripeitä parannustoimia, jotka hyödyttävät Pirkanmaata ja ovat olennaisia myös kansallisesti.

 

Hallitukselle tämä on oikeastaan viimeinen paikka tehdä isoja päätöksiä (ei vain tiekarttoja), koska kautta on jäljellä enää puolitoista vuotta. Päätöksiä ei voi enää siirtää tuonnemmaksi. Hallitus on luvannut työllisyystekoja, jotka vahvistavat julkista taloutta. Hallituksen ilmastotavoitteista puuttuu vielä konkretia eli päätökset keinoista, joilla uskottavasti voidaan saavuttaa Suomen hiilineutralius vuoteen 2035 mennessä.

 

Maailmantalous on kovassa kasvussa. Jotta Suomi pääsee kasvuun mukaan, eikä kasvu jää meillä vain lyhyeksi pyrähdykseksi, tarvitaan päätöksiä, joilla syntyy kestävää kasvua. Nostetaan tutkimus ja innovaatiorahoitusta, varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus ja laajennetaan kotitalousvähennystä. Hallitusta voisi edelleen kehottaa katsomaan mallia Ruotsista, jossa demarivetoinen hallitus keventää jälleen verotusta, mikä tuo lisää rahaa tavallisten ihmisten kukkaroon ja käyttöön.

 

 

* EDUSKUNNAN SYKSYN TULEVIA TEEMOJA

 

Eduskunnan syksyssä koronaan liittyvä päätöksenteko ja kriisin jälkihoito ei poistu agendaltamme, mutta suurimmat politiikan väännöt liittyvät talouteen ja ilmastoon. Kotimaisten linjausten lisäksi pääsemme ruotimaan EU:n komission kesällä esittelemää laajaa ilmastopakettia, jonka tavoitteena on vähentää päästöjä unionissa 55 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoon. EU:n ilmastopaketti on valtava, ja sen käsittelyn odotetaan kestävän parikin vuotta.

 

Suomen kannalta tärkeitä kysymyksiä liittyy muun muassa metsäpolitiikkaan ja hiilinielujen laskentaan sekä Suomelle tärkeään talvi­merenkulun kohtaloon. Suomi on suhtautunut epäillen myös niin sanottuun sosiaaliseen ilmastorahastoon.

 

Myös perhevapaauudistus etenee eduskunnan käsittelyyn. Lisäksi hoitovelan purkaminen on ajankohtainen teema. Hallitusohjelmassa on kaavailtu hoitotakuun tiukentamista kolmesta kuukaudesta viikkoon, jotta hoitoon pääsy nopeutuisi. Esitystä ei toistaiseksi kuitenkaan ole kuulunut. Uudistuksen kohdalla on huomioitava sen vaatima työvoiman määrää, koska osaavasta henkilöstöstä on jo nyt pulaa.

 

Sivistysvaliokunnan osalta koulutuspoliittinen selonteko etenee salikeskusteluun. Odotan mielenkiinnolla myös puolustuspoliittisen selonteon käsittelyä. Näihin teemoihin palataan syksyn eduskuntaviesteissä.

 

 

* NUOTEN PELASTAMISEKSI TARVITAAN KANSALLINEN RYHTILIIKE

Huoli nuorten jaksamisesta, yksinäisyydestä ja mielenterveysongelmien lisääntymisestä on todellinen. Koko koronakriisin ajan olemme sivistysvaliokunnassa järjestäneet asiantuntijakuulemisia, joissa on käyty läpi oppilaiden ja opiskelijoiden tilannetta. Esimerkiksi oppimisvajeet, mielenterveysongelmat ja yksinäisyys ovat lisääntyneet huolestuttavasti pandemian myötä. Nuorten tilanne vaatii nyt meiltä kaikilta päättäjiltä ryhtiliikettä. Kirjoitimme Aamulehdessä yhdessä Paula Risikon kanssa: https://www.aamulehti.fi/lukijalta/art-2000008195222.html

 

 

* MAAHANMUUTTAJIA PITÄÄ KOTOUTTAA TYÖHÖN, EI TYÖTTÖMÄKSI

 

Esitimme heinäkuussa muutoksia maahanmuutto- ja etenkin kotoutuspolitiikkaan. Vuoropuhelussa järjestöjen ja aktiivien kanssa kävi ilmi, että kotouttamiseen tarvitaan enemmän velvoitteita, ja että niiden puute on karhunpalvelus tulijoille. Kokoomuksessa haluamme kansainvälisen Suomen, joka tuplaa kansainvälisen rekrytoinnin (työperäinen maahanmuutto) ja jossa aidosti hädässä olevia autetaan. Tämä on kestävästi mahdollista vain, kun asiattomin perustein suojelua hakevat henkilöt palautetaan pikaisesti.

 

Suomeen muuttavien onnistunut kotouttaminen on sitä, että kotoutamme töihin emmekä työttömäksi. Maahanmuuttajien työllisyys Suomessa on 10–15 prosenttiyksikköä pienempi, ja työttömyys noin 2,5-kertainen verrattuna kantaväestöön. Ulkomailla syntyneiden työllisyysasteen kehitys on ollut 2010-luvulla Suomessa heikointa verrattuna muihin Pohjoismaihin.

 

Maahanmuuttajien työllisyyden parantamisen lisäksi meidän on saatava kototuttamisjärjestelmämme nopeammaksi, tehokkaammaksi ja integroitumiseen kannustavaksi, jotta se ei passivoi yksilöä. Vapauksien ja oikeuksien lisäksi tulee olla myös velvollisuuksia ja vastuita. Se on myös maahanmuuttajien itsensä etu.

 

Voit lukea lisää ehdotuksistamme täältä: https://www.kokoomus.fi/kotoutetaan-tyohon-ei-tyottomaksi-ja-tuodaan-velvollisuuksia-oikeuksien-rinnalle

--

 

Pidetään yhteyttä!

 

 

Terveisin

Sofia Vikman

kansanedustaja

 

p. 040 568 3777

sofia.vikman@eduskunta.fi

www.sofiavikman.fi

 

http://www.facebook.com/vikman.sofia

http://twitter.com/SofiaVikman

https://www.instagram.com/vikmansofia