SOFIAN MATKASSA EDUSKUNTAVIESTI 31.3.2021

3.4.2021

* SUOMI TARVITSEE TOIVON POLUN ULOS KORONAKRIISISTÄ * TV-KESKUSTELU PERHEPOLITIIKASTA * VALTUUSTOALOITE LAINVASTAISIIN TEKOIHIN PUUTTUMISEKSI TAMPEREEN KOULUISSA

SOFIAN MATKASSA EDUSKUNTAVIESTI 31.3.2021

 

Tautitilanne Suomessa on vakava ja vaatii kontaktien vähentämistä erityisesti pahimmilla epidemia-alueilla.

Perustuslakivaliokunta totesi tänään, että hallituksen esityksen perusratkaisu kieltää liikkuminen kokonaan on oikeasuhtaisuuden vastainen, eikä sitä voi pitää välttämättömänä. Perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen esityksen ongelmallisuutta korostaa sen tulkinnanvaraisuus. Käytännössä olisi mahdotonta ennakoida esityksessä kielletyn ja rangaistavan liikkumisen ala. Tämä tarkoittaa sitä, että esityksen käsittely eduskunnassa keskeytyi.

Perustuslakivaliokunnan tyrmäävä lausunto liikkumisrajoituksista on vakava epäonnistuminen hallitukselta. Pääministerin esitys törmäsi juuri siihen, mistä oppositio ja osa hallituksestakin varoitti. On nopeasti tartuttava kohdennetumpiin keinoihin. On keskityttävä kokoontumisten estämiseen, rajakontrolliin, maskipakkoon ja muihin täsmäkeinoihin.

 

Tässä viestissä:

* SUOMI TARVITSEE TOIVON POLUN ULOS KORONAKRIISISTÄ

* TV-KESKUSTELU PERHEPOLITIIKASTA

* VALTUUSTOALOITE LAINVASTAISIIN TEKOIHIN PUUTTUMISEKSI TAMPEREEN KOULUISSA

 

--

 

* SUOMI TARVITSEE TOIVON POLUN ULOS KORONAKRIISISTÄ

Suomalaiset tarvitsevat toivoa ja näkymän tulevaisuuteen. Tarvitsemme tavoitteet ja konkreettisen näkymän siitä, miten korona selätetään. Se luo uskoa tulevaan ja sitouttaa koronatoimien noudattamiseen.

Useiden muiden maiden tapaan myös Suomen hallituksen pitää pystyä katsomaan tulevaan ja muuttaa näkökulmaa vain kulloiseenkin akuuttiin tilanteeseen reagoimisesta ennakoivaan johtamiseen.

Koronatilanne on vakava. Järeätkin rajoitukset ovat juuri nyt tarpeen, mutta kokonaisuuden on oltava ymmärrettävä ja vastattava ihmisten oikeudentajua. Yrittäjät ja työpaikat on onnistuttava auttamaan kriisin yli. Lasten ja nuorten kasvavaan pahoinvointiin tarvitaan helpotusta. Tampereen kulttuurielämän kannalta kohtalokas kesäteatterien jättäminen hallituksen tapahtumatakuukorvauksen ulkopuolelle on korjattava.

Vaikka näkymä koronatilanteen kehittymisestä on sumea, on katsottava myös kolmea viikkoa pidemmälle. Rajoitustoimien on oltava alueellisesti kohdennettuja, ajallisesti rajattuja, oikeasuhtaisia, vaikuttavia ja pienimmän haitan periaatetta toteuttavia. Ennen järeämpiä toimia on varmistettava, että kaikki lievemmät rajoitustoimet ovat jo käytössä.

Julkaisimme tiistaina Kokoomuksen exit-strategian koronapandemian selättämiseksi. Se sisältää kattavan rajakontrollin, kansallisen rokotustodistuksen käyttöönoton, tavoitepäivämäärän asettamisen aikuisväestön rokottamiseksi, satunnaistestauksen, massarokottamisen suunnitelman sekä monia muita konkreettisia keinoja.

Suomen exit-suunnitelman tavoitteeksi on asetettava taudin tukahduttaminen kesän aikana ja uuden aallon estäminen.

Rajakontrollin merkitys koronaviruksen leviämisen estämisessä on keskeinen. Rajojen terveysturvallisuudesta huolehtimisessa Suomi on ollut EU:n löperöimmästä päästä.

Rajaturvallisuuden puutteet ovat johtaneet siihen, että virusmuunnosten leviäminen Suomeen on ollut liian helppoa. Tästä maksamme nyt kovaa hintaa. Tehtyjen virheiden pohtimisen sijaan nyt on kuitenkin katsottava eteenpäin. Jatkossa rajakontrollin merkitys nousee entisestään uusien virusmuunnosten levitessä maailmalla.

Hallituksen on tuotava eduskuntaan lakiesitys, jolla Suomessa otetaan käyttöön systemaattinen tuoreen negatiivisen ennakollisen testitodistuksen vaatiminen maahan tulevilta. Yhdistettynä karanteeniin tämä on tehokas ja yleisesti Euroopassa käytössä oleva tapa estää viruksen leviämistä maahan ulkomailta. Myös tartuntatautilain jo mahdollistamat toimivaltuudet pakkotesteihin on viimein otettava käyttöön rajoillamme koko maassa.

Tarvitsemme kansallisen rokotestrategian, jossa tulevaisuutta varten varmistetaan rokotteiden hankintamekanismit joko kumppaneiden tai kotimaisen rokotetuotannon avulla.

Hallituksen on annettava suunnitelma koronarajoitusten purkamisesta. Suunnitelmaan on asetettava tautitilanteen kehittymiseen liittyvät kynnykset, joiden alittuessa rajoituksia puretaan. Kynnykset voivat liittyä esimerkiksi virustartuntojen ilmaantuvuuteen tai sairaalahoidon kuormitukseen.

Esimerkiksi Tanskassa ja Isossa-Britanniassa on julkistettu suunnitelmat rajoitusten purkamisen aikataulusta. Aikataulut voivat tautitilanteen muuttuessa elää. Kuitenkin jo suunnitelma, jossa on alustavat päivämäärät ja ehdot rajoitusten purkamiselle, vahvistaisi ihmisten kriisinsietokykyä sekä lisäisi ennakoitavuutta ihmisille ja yrityksille. Suunnitelma myös vaatisi hallitusta ennakoimaan ja asettamaan selkeitä mittareita toiminnalleen.

Koko keskustelunavauksemme exit-linjaukseksi voit lukea täällä: https://www.kokoomus.fi/miten-suomi-avataan-kokoomuksen-keskustelunavaus-koronan-exit-linjaukseksi

 

On edelleen tärkeää noudattaa viranomaisten kulloinkin voimassa olevia ohjeita, jotka Pirkanmaalla osalta löytyvät täältä: https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset

 

* TV-KESKUSTELU PERHEPOLITIIKASTA

Olin AlfaStudiossa keskustelemassa perhepolitiikasta ja Suomen alhaisesta syntyvyydestä. Voit katsoa tallenteen keskustelusta (osuutemme alkaa noin lähetyksen kohdasta 18 min.): https://www.permanto.fi/fi/web/alfatv/player/vod?assetId=97026046

Ongelman ydin alhaisen syntyvyyden taustalla on, että liian monen suomalaisen henkilökohtainen lapsilukutoive jää toteutumatta. Väestöliiton perhebarometrin mukaan suomalaiset toivoisivat enemmän lapsia kuin toteutuu. Syntyvyys ei kohene painostamalla vaan luomalla mahdollisimman suotuisat olosuhteet sille, että mahdollisimman monen suomalaisen lapsilukutoive voi toteutua.

Perheellistyminen on monin tavoin hyvin henkilökohtainen asia. Me poliitikot voimme kuitenkin vaikuttaa perheellistymisen edellytyksiin monin tavoin. Lasten saaminen ei saa jäädä kiinni tulevaisuuden huolista, taloustilanteesta tai yhteiskunnan vanhentuneista rakenteista.

Nostin esiin kolme merkittävää toimenpidekokonaisuutta. Ensinnäkin on huolehdittava työllisyydestä ja tehtävä työllisyyttä edistäviä päätöksiä, jotta mahdollisimman monella on työpaikan tuomaa turvaa toimeentulosta ja luottamus tulevaisuuteen. Toiseksi on helpotettava työn ja perheen yhteensovittamista. Kolmanneksi perheiden palvelut on oltava kunnossa ja saavutettavissa matalalla kynnyksellä, jotta vanhemmat voivat luottaa siihen, että apua tarvittaessa saa ja yksin ei tarvitse pärjätä. Lisäksi meistä jokainen voi vaikuttaa siihen, että asenneilmapiiri lapsia, perheitä ja perheellistymistä kohtaan on yhteiskunnassa myönteinen.

Hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitus on rakennettu korkean työllisyyden ja laajan työikäisen väestön varaan. Syntyvyyden laskun jatkuminen merkitsee muutoksia väestörakenteeseemme, ja sillä on kauaskantoisia vaikutuksia hyvinvointimme perusteisiin aina julkisista palveluista eläkejärjestelmään saakka. Siksi on tärkeää, että poliittiset päättäjät yli puoluerajojen heräävät miettimään, miten vakava ongelma syntyvyyden lasku on ja mitä sille voitaisiin tehdä

 

* VALTUUSTOALOITE LAINVASTAISIIN TEKOIHIN PUUTTUMISEKSI TAMPEREEN KOULUISSA

Nuorten vakavien väkivallantekojen määrä on ollut kasvussa. Olen työskennellyt eduskunnassa lasten ja nuorten suojelemiseksi kiusaamiselta ja väkivallalta. Asiaan voidaan ja pitää vaikuttaa myös kunnissa. Tampereen ja koko Pirkanmaan pitää olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Koulukiusaaminen on yleinen ja sitkeä ongelma.

Kouluväkivaltaa ei saa katsoa läpi sormien tai kuitata "kiusaamisena". Väkivalta, ahdistelu, uhkailu, vainoaminen, varkaudet, kunnianloukkaus tai muut lainvastaiset teot eivät kuulu kouluihin. Lapsilla on aikuisten kanssa yhtäläiset oikeudet lain suojaan ja fyysiseen koskemattomuuteen.

Kouluissa ilmi tuleviin lainvastaisiin tekoihin on puututtava yhtenäisesti ja ponnekkaasti. Siksi ehdotimme valtuustoaloitteella, että Tampereelle luodaan koululaisten lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi malli, joka perustuu tulokselliseksi todettuun Etelä-Karjalan malliin. Etelä-Karjalassa on saatu hyviä kokemuksia kotien, koulujen ja viranomaisten tiiviistä yhteistyöstä kouluväkivallan ja muun lainvastaisen toiminnan kitkemisessä.

Lue kommenttini aloitteesta Tamperelaisesta: https://www.tamperelainen.fi/paikalliset/4009339

 

Hyvää pääsiäistä toivottaen

 

Sofia Vikman

kansanedustaja

 

p. 040 568 3777

sofia.vikman@eduskunta.fi

www.sofiavikman.fi

 

http://www.facebook.com/vikman.sofia

http://twitter.com/SofiaVikman

https://www.instagram.com/vikmansofia