SOFIAN MATKASSA — EDUSKUNTAVIESTI 8.12.2019

9.12.2019

Menneiden kunnioittaminen tarkoittaa minulle kiitollisuutta Suomea puolustaneille ja rakentaneille sukupolville. Usko tulevaan tarkoittaa sitä, että tahdon tehdä joka päivä tekoja sen puolesta, että saamme jatkossakin elää monella mittarilla maailman parhaassa maassa. Ajattelen, että eduskuntatyössä on kyse tulevaisuuden tekemisestä.

SOFIAN MATKASSA — EDUSKUNTAVIESTI 8.12.2019

 

Tässä viestissä:

* ITSENÄISYYSPÄIVÄN TUNNELMIA

* SUOMELLA ON VAIHTOEHTOJA

* VAADIMME VASTAUKSIA ULKOMINISTERIN TOIMINNASTA

 

 

* ITSENÄISYYSPÄIVÄN TUNNELMIA

 

Kotikaupunkini Tampere sai tänä vuonna kunnian toimia valtakunnallisen itsenäisyyspäivän paraatin näyttämönä. Perinteisesti itsenäisyyspäivän juhlinnassa yhdistyivät menneiden kunnioittaminen ja usko tulevaan.

 

Menneiden kunnioittaminen tarkoittaa minulle kiitollisuutta Suomea puolustaneille ja rakentaneille sukupolville. Usko tulevaan tarkoittaa sitä, että tahdon tehdä joka päivä tekoja sen puolesta, että saamme jatkossakin elää monella mittarilla maailman parhaassa maassa. Ajattelen, että eduskuntatyössä on kyse tulevaisuuden tekemisestä.

 

Juhlimme Tomin kanssa itsenäisyyttä presidentin linnassa. Presidenttipari järjesti jälleen kerran itsenäisen ja vapaan Suomen arvokkaimpana juhlapäivänä upean juhlan, jossa sotiemme veteraanit olivat tärkeimpinä kunniavieraina. Päivänpoliittisen kuohunnan keskellä oli hyvä hetkeksi pysähtyä vaalimaan niitä asioita, jotka kansakuntaamme yhdistävät.

 

Kahdeksankymmentä vuotta sitten Suomi taisteli itsenäisyytensä puolesta talvisodassa. Sodasta selviytyminen ja itsenäisyyden säilyttäminen oli ihme, josta kiittäminen on sotiemme veteraanien sukupolvea. He pystyivät hautaamaan riidat ja pelastamaan maan yksimielisyydellä. He löysivät ainutlaatuisen sisun, jolla hyökkääjän suunnitelma estettiin. Ja he olivat varmoja Suomen itsenäisyyden asiasta myös sotien jälkeisissä vaikeissa vaiheissa siten, että selvän enemmistön voimin torjuimme luisun sosialistiseksi kansandemokratiaksi.

 

Pidän tärkeänä, että Suomen kunniakansalaiset saavat viettää jäljellä olevat vuotensa arvokkaasti, mahdollisimman terveinä ja hyväkuntoisina.

 

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat lakisääteisiksi tämän vuoden marraskuusta alkaen. Muutoksen myötä rintamaveteraanit ovat oikeutettuja sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaisiin kotipalveluihin, kuin sotainvalidit sotilasvammalain perusteella. Kyseessä on periaatteellisesti tärkeä muutos.

 

Kaikki eduskuntaryhmät ovat yhteisesti sopineet esityksestä sotiemme veteraanien rintamalisän tuntuvaksi korottamiseksi. Veteraanien rintamalisää korotetaan tällä viikolla eduskunnassa keskustellun mukaisesti nykyisestä 50 eurosta 125 euroon. Korotus on merkittävin, mitä rintamalisään on koskaan tehty.

 

Lotat ansaitsevat vahvan arvostuksen sotiemme veteraanien joukossa. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 18.11. edistää aiemmin tekemääni valtuustoaloitetta Lotta-patsaasta Tampereelle. Seuraavaksi kaupungin on löydettävä patsaalle arvoisensa paikka.

 

 

* SUOMELLA ON VAIHTOEHTOJA

 

Kulunut itsenäisyyspäivän viikko on ollut poikkeuksellinen. Pääministeri Antti Rinne pyysi eroa, ja hallitus kaatui. Välikysymyksemme osui maaliinsa jo hetkeä ennen kuin sen käsittelyn oli määrä eduskunnassa tiistaina alkaa.

 

Perustuslain mukaan eduskuntaryhmät on kutsuttu koolle keskustelemaan uuden hallituksen muodostamisesta. Isänmaan etu olisi ollut käydä kaikkien eduskuntaryhmien kesken aidot, avoimet ja demokratiaa kunnioittavat tunnustelut hallituksen muodostamisesta.

 

On tarpeen vahvistaa demokratiaa sekä luottamusta Suomen vastuulliseen johtamiseen. Maan asioiden hoitaminen on saatava kestävälle pohjalle niin, että työllisyys kasvaa ja taloudenpito on vastuullista ja osaavaa. Vain siten pystymme turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut, kuten laadukkaan koulutuksen tai ikäihmisten hoivan.

 

Näyttää kuitenkin siltä, että vanha hallituspohja aikoo jatkaa samalla hallitusohjelmalla ilman aitoja hallitusneuvotteluja.

 

Vielä samalla viikolla, kun Antti Rinne vei hallituksensa eronpyynnön tasavallan presidentille, demarit valitsivat Rinteen uuden hallituksen hallitustunnustelijaksi. Myös keskusta siunasi sen, että luottamuspulan takia eronnut Rinne ryhtyi hallitustunnustelijaksi ja mahdollisesti jopa vielä seuraavan hallituksen ministeriksikin. Rinteen rooli uuden hallituksen muodostamisessa syö luottamusta asioiden vastuulliseen hoitamiseen ja demokraattiseen järjestelmäämme. Tänä iltana selviää, kuka valitaan demarien uudeksi pääministeriehdokkaaksi.

 

Vihreiden varaukseton tuki Antti Rinteen tavalle toimia on ollut silmiinpistävää koko Rinteen eroon johtaneen prosessin ajan, koska aiemmin puolue on yrittänyt profiloitua hyvän hallintotavan ja avoimuuden puolustajana. Toki vihreillä itselläänkin on ulkoministeri Haaviston toiminnan vuoksi paljon selvitettävää liittyen hyvän hallintotavan noudattamiseen ja johtamiskulttuuriin.

 

Suomen suunnan kannalta ratkaisevin kysymys uuden hallituksen muodostamisessa on jatkaako keskusta vasemmistolaisen linjan takuupuolueena, vai katsooko se hallitusvaihtoehtoja avoimesti. Vaihtoehtoja nimittäin on.

 

Työllisyystoimien puute on kaatuneen hallituksen budjetin ja ohjelman heikoin lenkki. Menolisäykset tehdään ilman tietoa tuloista. Eduskunnan riippumattoman tietopalvelun mukaan entisen hallituksen budjetti laskee työllisyyttä.

 

Kokoomuksen vaihtoehto on vastuullinen tulevaisuusbudjetti, joka lisää työllisyyttä, keventää työn ja eläkkeen verotusta sekä panostaa koulutukseen ja tutkimukseen enemmän kuin kaatunut hallitus. Lisäksi peruisimme kotitalousvähennyksen leikkauksen, ja esitämme parannusta kotitalousvähennykseen. Muutamia esimerkkejä mainitakseni.

 

Aamulehdessä 29.11. julkaistun kirjoitukseni kotitalousvähennyksestä ja senioreiden parannetusta kotitalousvähennyksestä voit lukea täältä: http://www.sofiavikman.fi/2019/11/29/senioreille-parannettu-kotitalousvahennys-kotona-asumisen-tueksi

 

 

* VAADIMME VASTAUKSIA ULKOMINISTERIN TOIMINNASTA

 

Konsulipäällikkö Pasi Tuominen ja muu ulkoministeriön virkamieskunta on arvostellut ankarasti ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) johtamistapaa. Haavistoa on syytetty "pelolla johtamisesta" ja lainvastaisesta päätöksenteosta. Poikkeuksellisen vakavat väitteet on tutkittava perusteellisesti.

 

Erimielisyyksien keskipisteessä on se, miten suomalaisten avustamisesta al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa pitäisi päättää. Runsas kuukausi sitten Tuomisen vastuulta otettiin Haaviston päätöksellä pois asiat, jotka koskevat suomalaisten avustamista al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa.

 

Oikeusvaltion toiminnan kannalta on keskeistä, että virkamiehen tehtävänä on tarvittaessa tuoda esiin myös sellaisia näkökulmia ja lainsäädäntöä, jotka mahdollisesti ovat ristiriidassa ministerin näkemysten kanssa.

 

Haaviston kohua herättänyt päätös on salainen, joten avoimia kysymyksiä on yhä paljon. Joka tapauksessa näyttää siltä, että Antti Rinne ei ole ainoa kaatuneen hallituksen ministeri, jonka puheet ja teot ovat vakavassa ristiriidassa keskenään.

 

Kokoomuksen eduskuntaryhmä jätti keskiviikkona yhteisen kirjallisen kysymyksen ulkoministeri Pekka Haaviston toiminnasta al-Holin kotiuttamisoperaatioon liittyen. Asian ytimessä on kysymys siitä, onko Haavisto menetellyt lain mukaan ja puhunut totta.

 

Jos ulkoministeri on yrittänyt sälyttää vastuun kotiuttamisasiassa ulkoministeriön yksittäisen virkamiehen harteille ilman tarvittavaa valtioneuvoston poliittista päätöstä, on kyseessä erittäin vakava asia.

 

Kirjallisessa kysymyksessä haluamme selvennystä moniin asioihin. Esimerkiksi, onko hallitus antanut ulkoministeriölle mandaatin tarvittaessa toteuttaa al-Holin leirillä olevien suomalaisten evakuointeja sisältäen aikuiset ilman, että tällaisen toimenpiteen toteuttaminen ennalta alistetaan valtioneuvoston harkintaan. Lisäksi kysymme selvennystä esimerkiksi siihen, onko todella ryhdytty toimenpiteisiin al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamiseksi.

 

Selvennystä on saatava myös julkisuudessa levinneisiin tietoihin ulkoministeriön johtamisesta ja virkamiehen painostamisesta.

 

Kokonaisuudessaan kirjallisen kysymyksen voit lukea täältä: https://www.kokoomus.fi/kokoomus-kirjallinen-kysymys-ulkoministeri-haaviston-toiminnasta

 

--

Ystävällisin terveisin

 

Sofia Vikman

kansanedustaja

 

p. 040 568 3777

www.sofiavikman.fi

http://www.facebook.com/vikman.sofia

http://twitter.com/SofiaVikman