Kulttuuri, erottamaton osa ihmisen arkielämää ja hyvinvointia

13.1.2016

Suomessa kulttuuriperinteet ja -perintö elävät vahvana. Kulttuuripolitiikan tulee mahdollistaa erilaisten kulttuuritapahtumien ja -elämysten tarjoaminen mahdollisimman monelle.

Pirkanmaan Kokoomusnaisten julkilausuma

Kulttuuri, erottamaton osa ihmisen arkielämää ja hyvinvointia

 

 

25.11.2015

 

 

 

Suomessa kulttuuriperinteet ja -perintö elävät vahvana. Kulttuuripolitiikan tulee mahdollistaa erilaisten kulttuuritapahtumien ja -elämysten tarjoaminen mahdollisimman monelle. Erityisesti on panostettava lapsiin ja nuoriin, joissa on kulttuurin tulevaisuus. Kaikilla tulee olla mahdollisuus tehdä löytöretkiä kulttuurin maailmaan varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta lähtien. Kokoomus on ollut tukemassa peruskoulun tuntijakouudistuksen yhteydessä taito- ja taideaineiden osuuden lisäämistä opetuksessa. Tämä on ollut pitkäaikainen tavoitteemme. Näin jokaisella lapsella on hänen taustastaan tai lähtökohdistaan riippumatta oikeus ja mahdollisuus etsiä sekä kehittää omia kulttuurisia vahvuuksiaan.

 

Valtion tuki kuntien yleissivistävän koulutuksen laadun parantamiseen on säilytettävä. Valtion avustuksella kouluihin on perustettu muun muassa erilaisia kerhoja. Valtioneuvoston kanslian selvityksen mukaan koulujen omat kerhot (kieliryhmät, kokkikoulut) ovat olleet suosittuja etenkin harvaan asutuissa kunnissa, joissa lapsilla on rajallisesti vapaa-ajan toimintaa. Kerhot ovat erinomaisia kulttuuriharrastusten herättelijöitä. Monet museot, lastenteatterit ja kulttuuritapahtumat ovat olleet vaikeuksissa, kun ne eivät ole kyenneet tavoittamaan kouluikäistä yleisöä. Koulujen retkirahojen riittävyys olisi syytä turvata. 

Kulttuurielämykset eri muodoissaan tulee jalkauttaa lasten ja nuorten lähelle. Joillekin koululaisille konsertit ovat tarjonneet mahdollisuuden tutustua klassiseen musiikkiin ensimmäistä kertaa. Sellisti Jussi Makkonen, joka on tuonut Sibelius-konsertit kouluille, on todennut, miten voimakkaasti elävä musiikki on koskettanut lapsia ja nuoria. Lasten ja nuorten kykyä vastaanottaa taidetta ei pitäisi aliarvioida. Syvällisistäkin asioista voi puhua heidän elämänpiiriinsä liittyvällä ymmärrettävällä tavalla.  Myös lapsilla on oikeus taide-elämyksiin, joiden tuottamisessa hyödynnetään uusinta teknologiaa. Tämä toteutui vastikään Sibeliuksen 150-juhlavuoden konsertissa, joka välitettiin kouluihin internetin välityksellä.

Kulttuurin merkitys ihmisen hyvinvoinnille on merkittävä. Sen yhteiskunnallinen merkitys on tätäkin laajempi. Suomalaisen kulttuurin vaaliminen muuttuvassa maailmassa on tärkeää, koska kansallinen, etninen ja kulttuurinen identiteetti ovat merkittäviä identifioitumisen kohteita. Kulttuuriperintö toimii myös kotouttamisen tukena.
 

Pirkanmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja Minna Mustakallio-Sorvari toivoo, että kulttuurin merkitys sen eri muodoissaan tiedostetaan myös lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä.