SOFIAN MATKASSA – EDUSKUNTAVIESTI

4.2.2023

* TERVETULOA EDUSKUNTAVAALIKAMPANJAN TAPAAMISEEN LA 4.2. * MUITA TAPAHTUMIA, MUKANA MM. SEELA SELLA JA EMILIA KULLAS * PERUSOPETUS KUNTOON JA SUOMALAISTEN OSAAMISTASO TAKAISIN MAAILMAN KÄRKEEN * LAINSÄÄDÄNTÖ NATO-AIKAAN – MYÖS TIEDUSTELUSSA * VALTIONTALOUS TASAPAINOON – VÄLIKYSYMYS JA TALOUSPOLIITTINEN OHJELMA

SOFIAN MATKASSA – EDUSKUNTAVIESTI

* TERVETULOA EDUSKUNTAVAALIKAMPANJAN TAPAAMISEEN LA 4.2.

* MUITA TAPAHTUMIA, MUKANA MM. SEELA SELLA JA EMILIA KULLAS

* PERUSOPETUS KUNTOON JA SUOMALAISTEN OSAAMISTASO TAKAISIN MAAILMAN KÄRKEEN

* LAINSÄÄDÄNTÖ NATO-AIKAAN – MYÖS TIEDUSTELUSSA

* VALTIONTALOUS TASAPAINOON – VÄLIKYSYMYS JA TALOUSPOLIITTINEN OHJELMA

 

 

 

* TERVETULOA KAMPANJAN TAPAAMISEEN LA 4.2.!

 

Tervetuloa eduskuntavaalikampanjani tapaamiseen lauantaina 4.2.2023 klo 16.30-18.00 Ravintola Bistro Venlaan (Kauppakatu 6, Tampere).

Tilaisuudessa esittelemme kampanjan ja kerromme erilaisista tavoista, joilla voit olla #SofianMatkassa eduskuntavaaleissa.

Yhdessä olemme enemmän eli otathan mukaan myös kaverisi!

Ilmoittautumiset kampanjapäällikkö Salla Mäkelälle: salla@sallamarina.fi tai 040 586 4585.

Mahtavaa, jos pääset mukaan!

 

Kampanja tehdään yhdessä, ja kaikki tuki on tarpeen. Jos et pääse lauantaina, mutta haluat olla mukana tukemassa työni jatkoa tai saada lisätietoa kampanjasta, laita viestiä!

Taas mennään eikä meinata!

 

* MUITA TAPAHTUMIA

 

IKÄVOIMAA 9.2.

Järjestän senioreille suunnatun ja kaikille avoimen tilaisuuden, jossa puhujina ovat näyttelijä Seela Sella, Tampereen teatterin johtajana työskennellyt näyttelijä Reino Bragge sekä kunnallisneuvos Irja Tulonen.

Aika ja paikka: 9.2. klo 12-14, Komediateatteri, Lapintie 3, Tampere)

 

YSTÄVÄNPÄIVÄSEMINAARI 14.2.

Miten voimme tehdä Suomesta maailman yrittäjäystävällisimmän maan, niin että koko kansakunta hyötyy siitä? Puhujana mm. johtaja Emilia Kullas, Elinkeinoelämän valtuuskunta – EVA.

Aika ja paikka: 14.2. klo 17-19, Komediateatteri, Lapintie 3, Tampere

 

 

* PERUSOPETUS KUNTOON JA SUOMALAISTEN OSAAMISTASO MAAILMAN KÄRKEEN

Julkaisimme eilen koulutuspoliittisen ohjelmamme, joka tarjoaa ratkaisut eri koulutusasteiden haasteisiin.

Pienen suomen valtti on ollut se, että jokaisella taustaan ja varallisuuteen katsomatta on ollut madollisuus kouluttautua oman ahkeruuden ja omien kykyjen mukaisesti.

Koulutuksemme on tuottanut erinomaisia oppimistuloksia ja lisännyt mahdollisuuksien tasa-arvoa. Koulutusjärjestelmämme ehdoton vahvuus ovat korkeasti koulutetut opettajat.

Suomalaisten oppimistulokset ovat kuitenkin olleet PISA-tutkimusten mukaan laskusuuntaisia jo vuodesta 2006 alkaen. Myös suomalaisten koulutustaso on lähtenyt laskuun. Tuoreen OECD:n raportin mukaan Suomessa koulutustason lasku on jatkunut ja olemme pudonneet keskikastiin. Aiemmin olimme Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean kanssa maailman parhaiden joukossa. Nyt olemme pudonneet keskitason alapuolelle Turkin ja Chilen sarjaan.

Suunta on käännettävä.

Panostamalla varhaisiin vuosiin ja auttamalla tarpeen vaatiessa ajoissa luomme pohjan lasten myöhemmälle koulupolulle. Uuden varhaiskasvatuslain myötä pedagogiikka painottuu varhaiskasvatuksessa aiempaa enemmän. Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsia ja tutkitusti tasaa osaamiseroja koulupolun alussa.

Tarvitsemme toimenpiteitä, joilla turvaamme varhaiskasvatusalan veto- ja pitovoimaa. Siinä missä meidän on nostettava varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä, on meidän kiinnitettävä huomiota alan houkuttelevuuteen, työoloihin ja johtamiseen.

Joka kahdeksas nuori jättää peruskoulun vailla riittäviä valmiuksia jatko-opintoihin. Peruskoulusta ei saisi valmistua ilman riittäviä luku-, kirjoitus- ja laskutaitoja. Perusopetus on laitettava kuntoon, jotta jokaisella peruskoulun päättävällä on riittävät perustiedot ja -taidot jatko-opintoihin ja sitä kautta työelämään.

Perusopetusta on kehitetty sirpalemaisesti hankerahoituksella, mikä on uuvuttanut niin hallinnon kuin opettajat.

Vahvistaisimme perustaitojen opetusta nostamalla alakouluissa annettavan opetuksen vähimmäismäärää. Näin saadaan enemmän aikaa ja läsnäoloa opetukselle.

Yhtenä keskeisistä kipupisteistä on inkluusioonkin liittyen oppimisen tuki, joka on uudistettava. Oppimisen tukea on oltava tarjolla yksilöllisesti ja oppilaan tarpeita vastaavasti. Tuen keinovalikoiman on oltava laaja siten, että myös tarpeellinen pienryhmäopetus on mahdollista.

Koronapandemia lisäsi lasten ja nuorten fyysistä ja henkistä pahoinvointia. Opiskeluhuollon siirryttyä hyvinvointialueille on varmistettava, että oppilaat saavat heille kuuluvat palvelut. Tarvittaessa opiskeluhuolto on siirrettävä takaisin kunnille, jotta palvelut voidaan turvata lähellä lapsia ja nuoria.

Haluamme kehittää toisen asteen koulutusta ja pitää huolta molempien erityispiirteistä. Ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on varmistaa laadukas osaaminen työelämään siirtymiseksi. Lukiokoulutuksen laajalla yleissivistyksellä tähdätään tulevaisuudessakin jatko-opintoihin.

Koulutuspolitiikka edellyttää tulevana vuosikymmenenä ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Vakaa perusrahoitus on tärkeä. Tempoilua on vältettävä ja jo tehtyjen uudistusten toimeenpanoon on edelleen panostettava. Ennen kaikkea koulutuksen järjestäjät tarvitsevat työrauhaa ydintehtäviensä toteuttamiseen.

Suomi pärjää vain osaamisella. Nyt on oikea aika laittaa perusasiat kuntoon ja antaa ammattilaisille työrauhaa. Käännetään oppimistulokset nousuun ja nostetaan koulutustasoa.

Lue lisää tuoreesta koulutuspoliittisesta ohjelmastamme, jota olen ollut mukana valmistelemassa ja joka sisältää kokoomuksen ratkaisut kaikille koulutusasteille: https://www.kokoomus.fi/koulu-on-oppimisen-paikka-kokoomuksen-koulutuspoliittinen-ohjelma-2023/

 

 

* LAINSÄÄDÄNTÖ NATO-AIKAAN

Tiedustelun merkitys on suuri, kun suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan ja uhkia torjutaan. Saimme viime viikolla tiedusteluvalvontavaliokunnassa valmiiksi lausunnon Suomen liittymisestä Natoon. Erotuksena muista eduskunnan valiokunnista tämän valiokunnan työssä juuri mikään ei ole julkista, mutta tämä lausunto on.

Suomen liittyessä Naton jäseneksi Suomen sotilas- ja siviilitiedustelu kytkeytyvät osaksi liittokunnan tiedusteluyhteisöä. Selvää on, että tämä yhteistyö parantaa entisestään Suomen tiedusteluviranomaisten edellytyksiä huolehtia tehtävistään eli meidän kaikkien turvallisuudesta.

Tiedusteluarvioissaan Nato käyttää jäsenvaltioiden tiedustelutietoa. Valiokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota näkymään, jonka mukaan Suojelupoliisi voi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain mukaan luovuttaa henkilötietoja muiden valtioiden turvallisuus- ja tiedustelupalveluille, mutta ei Naton elimille.

Oma kantani on, että meidän on jäsenenä voitava vaihtaa tiedustelutietoa Naton elimien kanssa sujuvasti. Suojelupoliisin on jatkossa voitava luovuttaa tarvittaessa myös henkilötietoja Naton elimille, kuten se voi nyt luovuttaa tietoja muiden valtioiden turvallisuus- ja tiedustelupalveluille.

Lainsäädäntöämme on Nato-jäsenyyden myötä monin paikoin päivitettävä siten, että saamme jäsenyydestä parhaan mahdollisen turvan Suomelle ja suomalaisille.

Kunhan jäsenyytemme ratifiointiprosessi Turkissa ja Unkarissa saadaan maaliin, edessämme on vuosien työ sen puolesta, että rakennamme Suomelle Nato-politiikan, jonka avulla maksimoimme Suomen turvallisuuden. Linjamme on oltava "Naton ytimeen ja kaikkiin pöytiin", joka kuvaa myös Suomen EU-jäsenyyden alkutaivalta. Olemme koko liittokunnan turvallisuutta vahvistava jäsenmaa. Työtä on vietävä päättäväisesti eteenpäin seuraavalla hallituskaudella.

 

 

* VALTIONTALOUS TASAPAINOON – VÄLIKYSYMYS JA TALOUSPOLIITTINEN OHJELMA

Jätimme hallituksen vastattavaksi välikysymyksen julkisen talouden velkaantumisesta. Välikysymys käsitellään eduskunnassa ensi viikolla, minkä päätteeksi äänestetään hallituksen luottamuksesta.

Suomen julkisen talouden velkaannuttaminen on erkaannutettu pohjoismaisista verrokkimaista täysin omalle polulleen.

Valtiovarainministeriön uusimpien laskelmien mukaan pelkät valtion korkomenot kasvavat tänä vuonna aiemmin budjetoidusta 900 miljoonalla eurolla 2,6 miljardiin euroon. Se on enemmän kuin koko sisäministeriön hallinnonalalle kuuluvat menot; mm. poliisi, suojelupoliisi, rajavartiosto, maahanmuuttovirasto ja hätäkeskus.

Valtiokonttorin mukaan korkomenot ovat nousemassa viidessä vuodessa peräti neljään miljardiin euroon.

Olemme nähneet, että hallituksen värillä on väliä.

Marinin hallituksen loppulasku on jäätävä. Yli 40 miljardia lisää velkaa, moninkertaiset korkomenot, rakenteellisesti alijäämäiset hyvinvointialueet ja pysyvästi velkaantuva menotalous. Mitään ei ole priorisoitu, kaikki on ratkaistu lisävelalla. Velkaantuminen aloitettiin jo ennen pandemiaa ja sotaa, vuonna 2019.

Edellisellä vaalikaudella pääsimme budjeteissa lähes tasapainoon. Nyt tämä työ on totisesti peruttu.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tärkeät palvelut eivät silti ole parantuneet. Päinvastoin.

Jos ongelmat voisi hoitaa vain rahalla, velalla, olisi Suomi jo paratiisi. Selvää on se, että ongelmien juurisyyt ovat muualla.

Olemme taantuman porteilla, korkomenojen kasvu ja hintojen nousu huimaa. Nyt on oikea aika kääntää Suomi oikeaan suuntaan. 

Näin ei voi jatkua. Tarvitaan muutos!

Haluan tehdä Suomesta lujan ja vahvan. Maan, joka pärjää maailman myrskyissä ja huolehtii kansalaisten perustarpeista – turvallisuudesta, koulutuksesta ja palveluista. Maan, joka huolehtii heikoimmistaan. Ylivelkainen maa ei tähän pysty. Tulevien sukupolvien piikkiin velaksi eläminen on lopetettava.

Keinot velkaantumisen taittamiseen on olemassa. Menot on asetettava tärkeysjärjestykseen ja toteutettava rakenteelliset uudistukset. Seuraavan hallituksen on laadittava ja toteutettava suunnitelma, joka tasapainottaa julkisen talouden seuraavan kahden vaalikauden aikana. Rakenteellisilla työllisyyttä vahvistavilla päätöksillä on tavoiteltava 100 000 uutta työllistä, joka vahvistaisi julkista taloutta yli kahdella miljardilla eurolla.

Me Kokoomuksessa emme halua toteuttaa julkisen talouden tasapainottamista veronkorotuksin kotitalouksien kustannuksella, vaan säästöjen, työllisyyden parantamisen ja uuden kasvun kautta.

Lue lisää tuoreesta talouspoliittisesta ohjelmastamme: https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-talouspoliittinen-ohjelma-nyt-on-aika-laittaa-talous-kuntoon/

 

Ystävällisin terveisin

 

Sofia Vikman

kansanedustaja

 

p. 040 568 3777

sofia.vikman@eduskunta.fi

http://www.sofiavikman.fi

http://www.facebook.com/vikman.sofia

http://twitter.com/SofiaVikman

SOFIAN MATKASSA – EDUSKUNTAVIESTI

 

Tässä viestissä:

* TERVETULOA EDUSKUNTAVAALIKAMPANJAN TAPAAMISEEN LA 4.2.

* MUITA TAPAHTUMIA, MUKANA MM. SEELA SELLA JA EMILIA KULLAS

* PERUSOPETUS KUNTOON JA SUOMALAISTEN OSAAMISTASO TAKAISIN MAAILMAN KÄRKEEN

* LAINSÄÄDÄNTÖ NATO-AIKAAN – MYÖS TIEDUSTELUSSA

* VALTIONTALOUS TASAPAINOON – VÄLIKYSYMYS JA TALOUSPOLIITTINEN OHJELMA

 

 

 

* TERVETULOA KAMPANJAN TAPAAMISEEN LA 4.2.!

 

Tervetuloa eduskuntavaalikampanjani tapaamiseen lauantaina 4.2.2023 klo 16.30-18.00 Ravintola Bistro Venlaan (Kauppakatu 6, Tampere).

Tilaisuudessa esittelemme kampanjan ja kerromme erilaisista tavoista, joilla voit olla #SofianMatkassa eduskuntavaaleissa.

Yhdessä olemme enemmän eli otathan mukaan myös kaverisi!

Ilmoittautumiset kampanjapäällikkö Salla Mäkelälle: salla@sallamarina.fi tai 040 586 4585.

Mahtavaa, jos pääset mukaan!

 

Kampanja tehdään yhdessä, ja kaikki tuki on tarpeen. Jos et pääse lauantaina, mutta haluat olla mukana tukemassa työni jatkoa tai saada lisätietoa kampanjasta, laita viestiä!

Taas mennään eikä meinata!

 

* MUITA TAPAHTUMIA

 

IKÄVOIMAA 9.2.

Järjestän senioreille suunnatun ja kaikille avoimen tilaisuuden, jossa puhujina ovat näyttelijä Seela Sella, Tampereen teatterin johtajana työskennellyt näyttelijä Reino Bragge sekä kunnallisneuvos Irja Tulonen.

Aika ja paikka: 9.2. klo 12-14, Komediateatteri, Lapintie 3, Tampere)

 

YSTÄVÄNPÄIVÄSEMINAARI 14.2.

Miten voimme tehdä Suomesta maailman yrittäjäystävällisimmän maan, niin että koko kansakunta hyötyy siitä? Puhujana mm. johtaja Emilia Kullas, Elinkeinoelämän valtuuskunta – EVA.

Aika ja paikka: 14.2. klo 17-19, Komediateatteri, Lapintie 3, Tampere

 

 

* PERUSOPETUS KUNTOON JA SUOMALAISTEN OSAAMISTASO MAAILMAN KÄRKEEN

Julkaisimme eilen koulutuspoliittisen ohjelmamme, joka tarjoaa ratkaisut eri koulutusasteiden haasteisiin.

Pienen suomen valtti on ollut se, että jokaisella taustaan ja varallisuuteen katsomatta on ollut madollisuus kouluttautua oman ahkeruuden ja omien kykyjen mukaisesti.

Koulutuksemme on tuottanut erinomaisia oppimistuloksia ja lisännyt mahdollisuuksien tasa-arvoa. Koulutusjärjestelmämme ehdoton vahvuus ovat korkeasti koulutetut opettajat.

Suomalaisten oppimistulokset ovat kuitenkin olleet PISA-tutkimusten mukaan laskusuuntaisia jo vuodesta 2006 alkaen. Myös suomalaisten koulutustaso on lähtenyt laskuun. Tuoreen OECD:n raportin mukaan Suomessa koulutustason lasku on jatkunut ja olemme pudonneet keskikastiin. Aiemmin olimme Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean kanssa maailman parhaiden joukossa. Nyt olemme pudonneet keskitason alapuolelle Turkin ja Chilen sarjaan.

Suunta on käännettävä.

Panostamalla varhaisiin vuosiin ja auttamalla tarpeen vaatiessa ajoissa luomme pohjan lasten myöhemmälle koulupolulle. Uuden varhaiskasvatuslain myötä pedagogiikka painottuu varhaiskasvatuksessa aiempaa enemmän. Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsia ja tutkitusti tasaa osaamiseroja koulupolun alussa.

Tarvitsemme toimenpiteitä, joilla turvaamme varhaiskasvatusalan veto- ja pitovoimaa. Siinä missä meidän on nostettava varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä, on meidän kiinnitettävä huomiota alan houkuttelevuuteen, työoloihin ja johtamiseen.

Joka kahdeksas nuori jättää peruskoulun vailla riittäviä valmiuksia jatko-opintoihin. Peruskoulusta ei saisi valmistua ilman riittäviä luku-, kirjoitus- ja laskutaitoja. Perusopetus on laitettava kuntoon, jotta jokaisella peruskoulun päättävällä on riittävät perustiedot ja -taidot jatko-opintoihin ja sitä kautta työelämään.

Perusopetusta on kehitetty sirpalemaisesti hankerahoituksella, mikä on uuvuttanut niin hallinnon kuin opettajat.

Vahvistaisimme perustaitojen opetusta nostamalla alakouluissa annettavan opetuksen vähimmäismäärää. Näin saadaan enemmän aikaa ja läsnäoloa opetukselle.

Yhtenä keskeisistä kipupisteistä on inkluusioonkin liittyen oppimisen tuki, joka on uudistettava. Oppimisen tukea on oltava tarjolla yksilöllisesti ja oppilaan tarpeita vastaavasti. Tuen keinovalikoiman on oltava laaja siten, että myös tarpeellinen pienryhmäopetus on mahdollista.

Koronapandemia lisäsi lasten ja nuorten fyysistä ja henkistä pahoinvointia. Opiskeluhuollon siirryttyä hyvinvointialueille on varmistettava, että oppilaat saavat heille kuuluvat palvelut. Tarvittaessa opiskeluhuolto on siirrettävä takaisin kunnille, jotta palvelut voidaan turvata lähellä lapsia ja nuoria.

Haluamme kehittää toisen asteen koulutusta ja pitää huolta molempien erityispiirteistä. Ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on varmistaa laadukas osaaminen työelämään siirtymiseksi. Lukiokoulutuksen laajalla yleissivistyksellä tähdätään tulevaisuudessakin jatko-opintoihin.

Koulutuspolitiikka edellyttää tulevana vuosikymmenenä ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Vakaa perusrahoitus on tärkeä. Tempoilua on vältettävä ja jo tehtyjen uudistusten toimeenpanoon on edelleen panostettava. Ennen kaikkea koulutuksen järjestäjät tarvitsevat työrauhaa ydintehtäviensä toteuttamiseen.

Suomi pärjää vain osaamisella. Nyt on oikea aika laittaa perusasiat kuntoon ja antaa ammattilaisille työrauhaa. Käännetään oppimistulokset nousuun ja nostetaan koulutustasoa.

Lue lisää tuoreesta koulutuspoliittisesta ohjelmastamme, jota olen ollut mukana valmistelemassa ja joka sisältää kokoomuksen ratkaisut kaikille koulutusasteille: https://www.kokoomus.fi/koulu-on-oppimisen-paikka-kokoomuksen-koulutuspoliittinen-ohjelma-2023/

 

 

* LAINSÄÄDÄNTÖ NATO-AIKAAN

Tiedustelun merkitys on suuri, kun suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan ja uhkia torjutaan. Saimme viime viikolla tiedusteluvalvontavaliokunnassa valmiiksi lausunnon Suomen liittymisestä Natoon. Erotuksena muista eduskunnan valiokunnista tämän valiokunnan työssä juuri mikään ei ole julkista, mutta tämä lausunto on.

Suomen liittyessä Naton jäseneksi Suomen sotilas- ja siviilitiedustelu kytkeytyvät osaksi liittokunnan tiedusteluyhteisöä. Selvää on, että tämä yhteistyö parantaa entisestään Suomen tiedusteluviranomaisten edellytyksiä huolehtia tehtävistään eli meidän kaikkien turvallisuudesta.

Tiedusteluarvioissaan Nato käyttää jäsenvaltioiden tiedustelutietoa. Valiokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota näkymään, jonka mukaan Suojelupoliisi voi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain mukaan luovuttaa henkilötietoja muiden valtioiden turvallisuus- ja tiedustelupalveluille, mutta ei Naton elimille.

Oma kantani on, että meidän on jäsenenä voitava vaihtaa tiedustelutietoa Naton elimien kanssa sujuvasti. Suojelupoliisin on jatkossa voitava luovuttaa tarvittaessa myös henkilötietoja Naton elimille, kuten se voi nyt luovuttaa tietoja muiden valtioiden turvallisuus- ja tiedustelupalveluille.

Lainsäädäntöämme on Nato-jäsenyyden myötä monin paikoin päivitettävä siten, että saamme jäsenyydestä parhaan mahdollisen turvan Suomelle ja suomalaisille.

Kunhan jäsenyytemme ratifiointiprosessi Turkissa ja Unkarissa saadaan maaliin, edessämme on vuosien työ sen puolesta, että rakennamme Suomelle Nato-politiikan, jonka avulla maksimoimme Suomen turvallisuuden. Linjamme on oltava "Naton ytimeen ja kaikkiin pöytiin", joka kuvaa myös Suomen EU-jäsenyyden alkutaivalta. Olemme koko liittokunnan turvallisuutta vahvistava jäsenmaa. Työtä on vietävä päättäväisesti eteenpäin seuraavalla hallituskaudella.

 

 

* VALTIONTALOUS TASAPAINOON – VÄLIKYSYMYS JA TALOUSPOLIITTINEN OHJELMA

Jätimme hallituksen vastattavaksi välikysymyksen julkisen talouden velkaantumisesta. Välikysymys käsitellään eduskunnassa ensi viikolla, minkä päätteeksi äänestetään hallituksen luottamuksesta.

Suomen julkisen talouden velkaannuttaminen on erkaannutettu pohjoismaisista verrokkimaista täysin omalle polulleen.

Valtiovarainministeriön uusimpien laskelmien mukaan pelkät valtion korkomenot kasvavat tänä vuonna aiemmin budjetoidusta 900 miljoonalla eurolla 2,6 miljardiin euroon. Se on enemmän kuin koko sisäministeriön hallinnonalalle kuuluvat menot; mm. poliisi, suojelupoliisi, rajavartiosto, maahanmuuttovirasto ja hätäkeskus.

Valtiokonttorin mukaan korkomenot ovat nousemassa viidessä vuodessa peräti neljään miljardiin euroon.

Olemme nähneet, että hallituksen värillä on väliä.

Marinin hallituksen loppulasku on jäätävä. Yli 40 miljardia lisää velkaa, moninkertaiset korkomenot, rakenteellisesti alijäämäiset hyvinvointialueet ja pysyvästi velkaantuva menotalous. Mitään ei ole priorisoitu, kaikki on ratkaistu lisävelalla. Velkaantuminen aloitettiin jo ennen pandemiaa ja sotaa, vuonna 2019.

Edellisellä vaalikaudella pääsimme budjeteissa lähes tasapainoon. Nyt tämä työ on totisesti peruttu.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tärkeät palvelut eivät silti ole parantuneet. Päinvastoin.

Jos ongelmat voisi hoitaa vain rahalla, velalla, olisi Suomi jo paratiisi. Selvää on se, että ongelmien juurisyyt ovat muualla.

Olemme taantuman porteilla, korkomenojen kasvu ja hintojen nousu huimaa. Nyt on oikea aika kääntää Suomi oikeaan suuntaan. 

Näin ei voi jatkua. Tarvitaan muutos!

Haluan tehdä Suomesta lujan ja vahvan. Maan, joka pärjää maailman myrskyissä ja huolehtii kansalaisten perustarpeista – turvallisuudesta, koulutuksesta ja palveluista. Maan, joka huolehtii heikoimmistaan. Ylivelkainen maa ei tähän pysty. Tulevien sukupolvien piikkiin velaksi eläminen on lopetettava.

Keinot velkaantumisen taittamiseen on olemassa. Menot on asetettava tärkeysjärjestykseen ja toteutettava rakenteelliset uudistukset. Seuraavan hallituksen on laadittava ja toteutettava suunnitelma, joka tasapainottaa julkisen talouden seuraavan kahden vaalikauden aikana. Rakenteellisilla työllisyyttä vahvistavilla päätöksillä on tavoiteltava 100 000 uutta työllistä, joka vahvistaisi julkista taloutta yli kahdella miljardilla eurolla.

Me Kokoomuksessa emme halua toteuttaa julkisen talouden tasapainottamista veronkorotuksin kotitalouksien kustannuksella, vaan säästöjen, työllisyyden parantamisen ja uuden kasvun kautta.

Lue lisää tuoreesta talouspoliittisesta ohjelmastamme: https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-talouspoliittinen-ohjelma-nyt-on-aika-laittaa-talous-kuntoon/

 

Ystävällisin terveisin

 

Sofia Vikman

kansanedustaja

 

p. 040 568 3777

sofia.vikman@eduskunta.fi

http://www.sofiavikman.fi

http://www.facebook.com/vikman.sofia

http://twitter.com/SofiaVikman