SOFIAN MATKASSA – EDUSKUNTAVIESTI 20.5.2022

20.6.2022

Tässä viestissä: * NATO-JÄSENYYS AVAA UUDEN AIKAKAUDEN SUOMELLE * NATO-JÄSENYYTTÄ PUOLUSTAMASSA ERI MEDIOISSA * POLIISIEN MÄÄRÄ TURVATTAVA * SENIOIREIDEN PALVELUJA EI SAA JÄTTÄÄ HALLINNON JYRÄN ALLE

SOFIAN MATKASSA – EDUSKUNTAVIESTI 20.5.2022

 

Tässä viestissä:

* NATO-JÄSENYYS AVAA UUDEN AIKAKAUDEN SUOMELLE

* NATO-JÄSENYYTTÄ PUOLUSTAMASSA ERI MEDIOISSA

* POLIISIEN MÄÄRÄ TURVATTAVA

* SENIOIREIDEN PALVELUJA EI SAA JÄTTÄÄ HALLINNON JYRÄN ALLE

 

 

* NATO-JÄSENYYS AVAA UUDEN AIKAKAUDEN SUOMELLE

 

Takana on historiallinen viikko. Eduskunta päätti tiistaina hakea Nato-jäsenyyttä. Numerot olivat poikkeuksellisen selvät. 188 edustajaa kannatti jäsenyyden hakemista ja vain kahdeksan edustajaa vastusti. Tulos antaa vahvan selkänojan Suomen Nato-jäsenyydelle. Jäsenhakemuksemme on toimitettu Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergille.

 

Nato-päätös tehtiin, jotta emme koskaan enää sotaan joutuisi. Olemme sen velkaa Suomen itsenäisyyden ja vapauden puolesta taistelleille sukupolville. Emme enää koskaan ole yksin. Tämä on myös todennäköisesti tärkein päätös, jonka olen lastemme puolesta saanut olla eduskunnassa tekemässä. Lapsemme saavat kasvaa parhaalla mahdollisella tavalla suojatussa Suomessa.

 

Olen ollut eduskunnan puolustusvaliokunnassa 11 vuotta jäsenenä tai varajäsenenä. Pitkä työ Suomen Nato-jäsenyyden puolesta on tullut vaiheeseen, jossa etenemme kohti liittymisneuvotteluja.

 

Kiitos Suomen kansalle, joka teki johtopäätökset muuttuneesta turvallisuustilanteesta nopeasti. Kansallinen laaja yhtenäisyys on näin suuressa ratkaisussa tärkeää.

 

Nato-jäsenyys maksimoi Suomen ja suomalaisten turvallisuuden. Asemoimme itsemme viimeinkin entistä voimakkaammin osaksi läntistä yhteisöä puolustusliitto Naton jäseneksi. Nato-jäsenyys muodostaa vahvimman mahdollisen lisäsuojan Suomen turvallisuuden takaamiseksi samalla, kun jatkossakin ylläpidämme ja kehitämme omaa vahvaa puolustuskykyämme.

 

Suomi on jo käytännössä viety niin lähelle Natoa, että jäsenyysneuvottelut sujuvat nopeasti. Nyt on työskenneltävä, jotta jäsenyytemme ratifiointi jäsenmaissa sujuu mahdollisimman ripeästi ja turvallisesti. Mahdollisesti nähtäviin ulostuloihin, kuten Turkin vaatimuksiin, kannattaa suhtautua maltilla. On perusteltua uskoa, että Naton ja Yhdysvaltain vakuutus Suomelle avoimista ovista pitää.

 

Samalla meidän on myös valmistauduttava olemaan vahvasti vaikuttava jäsenmaa heti jäsenyytemme alusta alkaen. Se vaatii kirkkaiden tavoitteiden asettamista Suomen Nato-politiikalle. Päättäjien turvallisuuspoliittinen osaaminen korostuu. Ensi vaalikausi on ratkaiseva Suomen Nato-politiikan muotoilun kannalta ja siinä, että saamme jäsenyyden palvelemaan maksimaalisesti Suomea.

 

Lisää ajatuksiani Suomen Nato-jäsenyydestä löytyy Tamperelaisessa keskiviikkona julkaistusta kirjoituksesta: https://www.tamperelainen.fi/paakirjoitus-mielipide/4612475

 

ja aiemmin 9.5.2022 Aamulehdessä julkaistusta kirjoituksesta: https://www.sofiavikman.fi/2022/04/04/suomen-paikka-on-natossa/

 

 

* NATO-JÄSENYYTTÄ PUOLUSTAMASSA ERI MEDIOISSA

 

Olin eilen Yle Radio 1:n Ykkösaamussa keskustelemassa Nato-prosessista eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomiojan (sd.) ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylvään kanssa. Tallenne löytyy Yle Areenasta: https://areena.yle.fi/audio/1-62115537

 

Olin television Ylen aamussa 10.5. keskustelemassa Suomen Nato-jäsenyydestä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramon ja kansanedustaja Kaisa Juuson (ps.) kanssa. Keskustelumme on katsottavissa alkaen kohdasta 48.07. https://areena.yle.fi/1-50970887

 

 

* POLIISIEN MÄÄRÄ TURVATTAVA

 

Hallitus ei turvaa poliisille rahoitusta, joka mahdollistaisi poliisin toiminnan säilyttämisen edes nykytasolla. Olen nostanut kyselytunnilla esiin huolen poliisin resursseista ja sisäisestä turvallisuudesta. Kun varaudumme torjumaan esim. kyber- ja hybridiuhkia, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus kietoutuvat yhteen ja etulinjassa ovat monissa tapauksissa sisäisen turvallisuuden viranomaiset.

 

Hallituksen kehysriihi oli sisäisen turvallisuuden kannalta suuri pettymys, kun poliisi ei saanut tarvitsemaansa lisärahoitusta edes nykyisen palvelutason ylläpitämiseen. On täysin väärä aika tehdä päätös, joka heikentää poliisin toimintaedellytyksiä. Poliisin resurssit on turvattava, kun turvallisuusympäristö muuttuu koko ajan haasteellisemmaksi.

 

Uhkana on, että puolustuskyvyn parantamiseksi suunniteltuja tärkeitä ja kannatettavia miljardiluokan lisäpanostuksia vesitetään keskeisen turvallisuusviranomaisen resursoinnin laiminlyömisellä.

 

Poliisin perinteisten tehtävien rinnalle on viime vuosina tullut kiihtyvällä tahdilla erilaisia uusia uhkia taklattavaksi. Poliisi joutuu jo nykyisinkin priorisoimaan rajusti selvitettäviä päivittäisrikoksia ja hälytystehtäviä. Tämä syö kansalaisten luottamusta viranomaisiin ja oikeusvaltioon.

 

Lue lisää Aamulehden kirjoituksestani: https://www.aamulehti.fi/lukijalta/art-2000008798966.html

 

 

* SENIOIREIDEN PALVELUJA EI SAA JÄTTÄÄ HALLINNON JYRÄN ALLE

 

Senioreiden terveyttä ja toimintakykyä edistäviä palveluita ei saa jättää aluehallinnon jyrän alle. Liikkumattomuus on koko yhteiskunnassamme ja erityisesti vanhusten palveluissa ongelma. Tilanne paheni entisestään pandemian vuoksi. On tehtävä korjausliike.

 

Huoli ikääntyneiden ennaltaehkäisevistä ja terveyttä edistävistä palveluista nousi esiin myös viime viikolla julkaistussa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa sekä palveluiden ajankohtaista tilaa tarkastelevassa Sosiaalibarometrissa. Barometrissa suurimpana huolena nousi esiin se, ettei ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa eikä palveluita ole huomioitu riittävästi hyvinvointialueiden valmistelussa. Sosiaalibarometrin hälyttävä viesti on otettava korjausliikkeen pohjaksi.

 

Liikunnan edistäminen ja kuntoutus tuotava senioreiden palveluiden ytimeen hyvinvointialueilla ja kunnissa. Näin edistämme ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä. Liikkumattomuus romahduttaa nopeasti ihmisen toimintakyvyn ja elämänlaadun. Liikkumattomuus ja siitä aiheutuvat terveysongelmat tulevat myös yhteiskunnalle kalliiksi. On niin ikäihmisen kuin yhteiskunnankin etu, että liikuntamahdollisuuksia ja kuntoutusta on saatavilla.  

 

Liikuntaa ja liikkumista tukevien palveluiden ulkopuolelle jäävät todennäköisimmin ne, jotka hyötyisivät liikunnasta eniten, kuten toimintakyvyltään heikkokuntoisimmat ikääntyneet. Koko sote-henkilöstö on saatava nykyistä vahvemmin mukaan liikunnan edistämiseen. Terveydenhuollon henkilöstön antaman liikuntaneuvonnan välineet on otettava käyttöön, ja yli 75-vuotiaiden hoitotyön suunnitelmaan on kirjattava liikkumissopimus, jossa on yksilölliset toimet toimintakyvyn parantamiseksi. Oikeus liikkua kuuluu kaikille.

 

On tärkeää estää negatiivisen kierteen synty, jossa ikäihmisten ennaltaehkäisevät palvelut rapautuvat ja hoitoonpääsy palvelutarpeen kasvun vuoksi vaikeutuu entisestään.

 

Varsinaista sote-uudistusta ei ole vielä tehty. Työ on vasta alussa ja vaikuttamisen paikka on juuri nyt.

 

Tuoreet aluevaltuustot valmistelevat parhaillaan sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtoa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Aluevaltuustoilla on edessään valtava työ valmistella ja toteuttaa massiivinen hallintouudistus. Aluevaltuutettujen on välttämätöntä kerätä ikääntyneille onnistuneiksi koetut käytännöt yhteen ja huolehtia vaikuttavien palveluiden jatkumisesta sekä otettava ikääntyneet vahvasti mukaan palveluiden suunnitteluun. Hyvinvointialueiden palveluihin tarkoitetut rahat eivät saa valua muutoskustannuksiin ja hallintoon. Aluevaltuustojen tulevista ratkaisuista riippuu, pääsevätkö ihmiset jatkossa hoitoon sujuvasti ja nopeasti, ja pysyvätkö palveluiden kustannukset hallinnassa.

 

 

Aurinkoista viikonloppua!

 

Ystävällisin terveisin

 

Sofia Vikman

kansanedustaja

 

p. 040 568 3777

sofia.vikman@eduskunta.fi

http://www.sofiavikman.fi

http://www.facebook.com/vikman.sofia

http://twitter.com/SofiaVikman